header06.jpg

Organisatie en aandachtsgebieden

Organisatie

De praktische organisatie van de Hogere Studies Politie, Justitie & Bedrijfsbeveiliging berust bij ir. Yvan De Mesmaeker, Secretaris generaal van de European Corporate Security Association – ECSA, en Docent aan de Nationale School voor Officieren van de Geïntegreerde Politie, bijgestaan door CP Veerle Vandenhende, Opleider – Directie van de Opleiding van de Geïntegreerde Politie.

De Nationale School voor Officieren – Directie van de Opleiding van de Geïntegreerde Politie is medeorganisator, de Universiteit Gent en de Université de Liège verzorgen de academische aspecten van de Studies en het Verbond van Belgische Ondernemingen – VBO en de meest betrokken sectorfederaties dragen inhoudelijk bij tot de Studies.

De Studies worden eenmaal per jaar georganiseerd, waarbij de sessietaal jaarlijks afwisselt tussen het Nederlands en het Frans (de taal van bepaalde lezingen kan desalnietemin NL, FR of EN zijn).

De Studies omvatten:

 • Lezingen, meestal op locatie
 • Praktische illustraties en bedrijfsbezoeken
 • Toelichtingen uit de praktijk door deskundigen uit de academische & bedrijfseconomische wereld, politie, justitie en andere betrokken overheidsdiensten, evenals nationale en internationale verantwoordelijken voor bedrijfsbeveiliging
 • Groepsdiscussies

Format: 8 dagen +1/2 dag Academische Zitting, gespreid over 1 jaar

 • 1 dag Introductie
 • 6 seminariedagen op verplaatsing
 • 2 * 1/2 dag presentaties door de deelnemers (Examen)
 • 1/2 dag Academische Zitting met plechtige uitreiking van de Getuigschriften

Een Begeleidingscomité waakt over de kwaliteit van de Studies en faciliteert, waar nodig, de organisatie ervan.

Sectoren en aandachtsgebieden

 • Nutsbedrijven
 • Technologische Industrie
 • Financiële en verzekeringssector
 • Bouwsector
 • Chemie & Petrochemie
 • Voedingsindustrie
 • Distributie
 • Transport & Logistiek
 • Havens
 • Luchtvaart
 • Internationale Dimensie
 • ...

Sessie Informatie