header07.jpg

Toelatingsvoorwaarden

Kandidaten dienen:

 • In de periode die voorafgaat aan de Sessie, hun kandidatuur te stellen met opgave van:
  • Hun huidige functie, verantwoordelijkheden & contactgegevens
  • Een volledig CV
  • Hun motivatie voor het volgen van de Studies
 • Zich te verbinden om de nodige tijd vrij te maken om de Seminaries te kunnen bijwonen, de Studies volledig af te werken en deel te nemen aan het Examen (1)
 • Bereid zijn om zich flexibel op te stellen mbt verplaatsingen en uren waarop de Seminaries doorgaan
 • Minstens over een passieve kennis van de tweede landstaal en van het Engels te beschikken

Het aantal deelnemers per sessie is beperkt. De selectie gebeurt door de Selectie- & Examencommissie, op basis van de ingediende aanvraagdossiers en, desgevallend, een interview met de kandidaat

(1) Onder bepaalde voorwaarden kunnen deelnemers de toelating krijgen om één of meerdere afzonderlijke seminaries te volgen. Daarenboven, en indien zij over verschillende Sessies voldoende aanwezigheden opbouwen, kunnen zij het examen afleggen en het Certificaat verwerven.

Inschrijvingsrecht

Het inschrijvingsrecht is afhankelijk van de organisatie waarvan de kandidaat deel uit maakt.

 • Overheid : EUR 1.500 pp (Incl. BTW)
  • Politie
  • Magistraten
  • Andere overheidsdiensten
 • Ondernemingen: EUR 4.500 pp (excl. BTW)

Het inschrijvingsrecht omvat:

 • het collegegeld
 • de luch tijdens alle opleidingsdagen
 • de uitstap naar Den Haag
 • de closing dinner
 • de academische zitting en receptie

Sessie Informatie